August 20, 2015

Hvilke personer finder du i Bording A/S?

ibd.lim_.08-1024x717

Hvilke personligheder, talenter og kompetencer finder man i Bording A/S, og hvordan arbejder ledelsen med at skabe fælles samarbejde og udvikling i virksomheden? Det spurgte iBording 4 medarbejdere om. Læs her for at få deres svar og holdninger til fremtidens Bording A/S.

LSP-1024x683

”Som mennesker tror jeg vi alle er meget forskellige”

Lars er Intern Konsulent i Søborg afdelingen, hvor han primært arbejder med Direct Marketing produkter for Bording A/S’ kunder. Lars kom til Bording A/S i maj 2014, da Formula A/S blev opkøbt. Hos Formula arbejdede Lars i en årrække som intern konsulent og daglig leder af Formulas fulfilment afdeling.

Hvilke personlighedstyper synes du vi har i Bording A/S?

Jeg synes stadig godt man kan mærke lidt forskel på de kollegaer der har været mange år i Bording, og så de der kom med ovre fra Formula. Arbejdsmetoderne er stadig en smule forskellige. Overordnet set kan man sige at vi arbejder med de samme ting og det samme segment, men som mennesker tror jeg vi alle er meget forskellige. Men det er også det der skal til. F.eks. arbejder jeg meget sammen med KAM (Key Account Manager) Jeanette Nissen. Som person er hun meget udadvendt og kan lide at være ude ved kunderne, og jeg er den der skal være her på kontoret. Jeg har ikke noget imod at tale med kunderne over telefonen, men hvis du vil have undertegnede til at ringe op til Maersks’ kommunikationsafdeling for derefter at tage ud og lave en præsentation for dem om Bording A/S og hvad vi kan tilbyde….så tror jeg det ville gå grueligt galt! Det er her Jeanette har sin stærke side. Hun er fleksibel og vant til at være ude i marken på den måde. Andre interne kollegaer er stærke på det mere strukturerede og rutineprægede, men det er også det der gør at vi er effektive.

Synes du vi har de rigtige kompetencer til at støtte op om udviklingen i virksomheden?

Jeg synes vores organisation i øjeblikket er trimmet rimeligt godt, så der ikke er noget unødigt ressourcespil. Alle der er her har de rette kompetencer til at støtte op om det fælles arbejde. I fremtiden kunne jeg godt se en mere bred rolle som intern konsulent. F.eks. arbejder vores kollega, KAM Bernhard Kørbitz, både intern og ekstern konsulent. Han favner hele opgaven for kunden, og det giver langt større fleksibilitet. Det kunne være en retning vi kan gå efter. Men der hvor jeg synes vi virkelig skal satse, hvis vi skal blive ved med at have succes som kommunikationsvirksomhed, er en øget fokus på rådgivning. Det vil sige at de nye mennesker som kommer ind i virksomheden og skal kunne rådgive vores kunder. De skal ikke være praktisk uddannede ligesom nogle af os er. Det skal måske være folk som har en høj akademisk uddannelse, og som kan rådgive vores kunder på det strategiske niveau. På den måde tror jeg vi sammen kan udvikle os og favne de fremtidige kunder.

TB-1024x683

”For at blive ved med at være relevant og dygtig skal man være omstillingsparat”

Tina Baltzer arbejder som KAM i Aarhus afdelingen, hvor hun samarbejder med flere af Bording A/S’ største kunder omkring deres grafiske arbejde. Bl.a. hjælper hun dem med at effektivisere deres bestillingsarbejde gennem Bordings nye online portal, BordingCentral.

Hvilke personlighedstyper synes du vi har i Bording A/S?

Jeg synes vi har rigtig mange igangsættere i vores virksomhed. Her er et højt niveau af entrepreneurship, og mange folk som er åbne over for nye tiltag og ideer. Men det er også nødvendigt med igangsættere i vores branche. Udviklingen går hurtigt i den grafiske kommunikationsbranche og for at blive ved med at være relevant skal man være omstillingsparat. Her i Bording laver vi ikke det samme som vi gjorde for 10 år siden, og om 10 år laver vi igen noget helt nyt. Markedet, mulighederne og kunderne ændrer sig, og derfor skal vi også sørge for kontinuerligt at udvikle os. Det synes jeg vi er gode til, og med vores mange iværksættere kan vi udvikle det arbejde.

Synes du vi har de rigtige muligheder for at støtte op om den udvikling, og hvad vil det kræve fremover?

Jeg mener ledelsen er dygtig til at behandle folk individuelt, og støtte op om de kompetencer og ønsker den enkelte medarbejder har. Der er plads til mangfoldighed, og vi har behov for mange personligheder og kompetenceområder for at kunne levere den bedst mulige service og rådgivning til vores kunder. For at blive ved med at være omstillingsparate first-movers på vores område, er det vigtigt at vi fortsætter den udvikling. Hvis vi ikke fokuserer på at være først og forrest i udviklingen af vores branche, så er der mange andre som vil overtage føringen. Vi skal fokusere på uddannelse af vores personale, og lytte til vores kunders ønsker og behov. Samtidig har vi også vores store netværk af kompetencer og talenter i koncernen som vi kan benytte os af. Man kan altid forbedre og optimere et samarbejde, og det skal vi som del af en koncern fokusere på at blive endnu bedre til.

HNP-1024x683

”Her er ikke nogen der prøver at lave os om”

Hanne Pedersen arbejder som Intern Konsulent og sidder til daglig i Aarhus afdelingen. Her samarbejder hun med flere KAM’ere om større kunder. Senest er Hanne kommet med som intern konsulent på Bordings arbejde på Statens Indkøbsaftale, hvor hun rådgiver og betjener offentlige virksomheder, der bestiller gennem aftalen.

Hvilke personlighedstyper synes du vi har i Bording A/S?

Jeg synes vi har hele palletten. Der er både dem som er gode til at være ude at hente aftaler og bestillinger hjem, og så er der dem som sidder på kontoret og er gode til at samle op og systematisere arbejdet. Ved flere af de kunder jeg arbejder med, er KAM’en primært inde over i opstarten og på løbende opsamlings- og udviklingsmøder. Al den daglige kontakt med kunden og ordrebehandling står jeg for. KAM’en og jeg er afhængige af hinanden, og de to kompetencer eller personligheder vi har, er begge nødvendige for at levere en god service til kunden.

Synes du at ledelsen i Bording A/S giver plads til de forskellige personlighedstyper og deres kompetencer?

Ja det synes jeg. Man kan få lov til at være den man er her, her er ikke nogen der prøver at lave os om. Som intern er der naturligvis noget ensretning på vores arbejdsmetoder i forhold til digitaliseringsprocesserne og effektiviseringen af vores arbejde, men det synes jeg er godt. Der skal være udvikling, og jeg synes stadig der er plads til at man har sine egne arbejdsmetoder og processer på mange andre områder. Der er mange forskellige måder at arbejde på, det er der f.eks. også i blandt os interne. Nogle vil gerne prøve noget nyt ind imellem, og andre kan bedre lide at udvikle og optimere på de faste opgaver. Jeg synes jeg har fundet en fin balancegang mellem at prøve noget nyt og blive i det jeg er bedst til, ved f.eks. at blive en del af arbejdet med Statens Indkøbsaftale. Der er nogle nye arbejdsmetoder og processer som skal tilegnes, men mit primære arbejde som intern konsulent er stadig kernen af opgaven.

CLH-1024x683

”Vi skal blive endnu bedre til at sparre og binde tryk og IT sammen”

Claus Hejl er KAM i Bording A/S’ Søborg afdeling. Han kom med over i virksomheden da Formula A/S blev opkøbt sidste år. I sit arbejde hjælper Claus bl.a. flere større fagforeninger med deres grafiske kommunikationsløsninger og integrerede IT-løsninger.

Hvilke personlighedstyper synes du vi har i Bording A/S?

Jeg synes der er en meget bred fordeling af personligheder og kompetencer hos os. Der er introverte og ekstroverte, store som små, høje som lave, unge som gamle. Der er plads til alle. Det er kompetencerne vi bliver målt på af ledelsen. Hvis du kan dit kram, passer dine ting, og overholder den overordnede strategi der er udstukket, så er der rig mulighed til at arbejde og udvikle sig. Så er alder f.eks. lige meget. Metoden du arbejder på kan også være individuel. Som sælger skal du selvfølgelig kunne præsentere dine produkter og løsninger, men hvordan du gør det kan være meget individuel. Nogle sælgere vælger f.eks. at benytte nogenlunde samme fremgangsmåde hos de fleste af deres kunder, mens andre sælgere opererer helt forskelligt fra gang til gang. Men det er godt at der er forskellige arbejdsmetoder og tilgange til arbejdet. På den måde kan vi ramme flere kundetyper, og vigtigst af alt kan vi inspirere hinanden med ideer og tiltag.

Hvilke muligheder og kompetencer mener du det vil kræve fremover for at støtte op om Bording A/S’ fortsatte udvikling i den grafiske branche?

Jeg synes der er gode muligheder for individuel udvikling og kompetence tilførsel i Bording A/S, men der er selvfølgelig altid plads til forbedring. Vi skal blive endnu bedre til at arbejde sammen på kryds og tværs, internt i virksomheden. Vi skal lytte endnu mere til hinanden og sparre, ung som gammel, leder som praktikant. I fremtiden ser jeg også et voksende behov for ny kompetencetilførsel i form af talenter der mestrer kombinationen af grafiske produkter og IT-løsninger. Kundekommunikation sker allerede både på de fysiske og de digitale platforme i dag, og det vil kun blive mere integreret fremover. Derfor skal vi have endnu flere kompetencer og løsninger der binder tryk og IT sammen, for at vi kan forblive de ledende sparringspartnere for vores kunder og samarbejdspartnere på området.


Endnu ikke tilmeldt iBording? Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.