Bording A/S er en ansvarlig virksomhed, og vi arbejder målrettet med at opfylde alle krav til certificeringer inden for miljø og ansvarlig virksomhedsdrift.

Vi bestræber os ligeledes på at være socialt ansvarlige og investerer og deltager i projekter, der er med til at fremme menneskelige og etiske indsatser rundt omkring i verden. I Bording tager vi vores samfundsansvar seriøst. Derfor er vi medlem af FN’s CSR initiativ Global Compact. Som medlem forpligter vi os til at overholde 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

 

Vi sætter troværdighed over indtjening

Vores mål er at følge de højeste etiske standarder. Vi sætter troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening, og vi forventer det samme af vores leverandører og samarbejdspartnere.

Derfor har Bording Koncernen udarbejdet etiske retningslinjer, Code of Conduct, for vores ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere omkring vores adfærd og værdisæt i Bording Koncernen. Hent vores Code of Conduct her.

Nedenfor kan du se hele oversigten over de forskellige CSR initiativer vi deltager i.

 

FN’s Global Compact sikrer som nævnt ovenfor, at vi og vores samarbejdspartnere i alle lande arbejder etisk for­svarligt.
Læs mere her.

Grafisk CSR kodeks som er lavet i samarbejde mellem Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat. Denne danske udgave omhandler ligeledes de 10 principper som er i FN Global Compact:

Menneskerettigheder
1. Støtte, respektere og beskytte de internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Sikre at menneskerettigheder ikke krænkes

Arbejdsforhold
3. Opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Tilskynde udviklingen og implementering af miljøvenlige teknologier

Bekæmpelse af korruption
10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Læs mere her.

Svanemærket licens er Nordisk Ministerråds miljø­mærke for produkter, der ikke er føde­varer. Svanemærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Svane mærket sætter grænser for udledning af giftige stof­fer og for indholdet af uønskede stoffer i varen. Sammen med Blomsten er Svanen Danmarks officielle miljømærke.
Læs mere her.

FSC® licensret er en international non-profit mærk­ningsordning til træ og papir. FSC® hverken produ­cerer eller sælger varer. I en FSC® -skov bliver der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Læs mere her.

100 % CO2 neutrale kuverter, Envirelope.
Læs mere her.

Trainee Program. I 2013 startede Bording A/S et trainee program op for vores salgsafdeling. Læs her hvordan det er gået for vores første trainee i programmet.

 

Derudover deltager vi ind imellem i landsindsamlinger og andre godgørende projekter.

100% bæredygtige tryksager

 

Med PurePrint® kan vores søsterselskab KLS Grafisk Hus som de første i Nordeuropa producere en 100% bæredygtig og bionedbrydelig tryksag.

 

Se videoen om Cradle2Cradle-konceptet her, og kontakt os for mere information om hvordan dine tryksager kan blive mere miljøvenlige.